CENTER.HU csoportok
CENTER.HU elérhetőségek

Felhasználó:

Vendég

center.hu / Vásárlási feltételek /  

Vásárlási feltételek

17/1999. (II. 5.) Kormány Rendelet értelmében, amely a távollevők között kötött szerződésekről szól, az alábbiakról tájékoztatjuk látogatóinkat:


1. Cégadatok:

CENTER.HU Információ-Technológiai Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-681704
Adószám: 11890630-2-42
Bankszámlaszám: Citibank Rt, 10800014-10000006-10062318
IBAN számlaszám: HU52 1080 0014 1000 0006 1006 2318
Iroda és szerviz: 1133 Budapest, Vág utca 13.
Telefon: 06-1-999-4460
Telefax: 06-1-999-4499
E-mail: office@center.hu
Web oldal: www.center.hu


2. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

Az oldalakon látható termékek nevére kattintva a bemutatott árucikk információs oldalára lehet eljutni, ahol további információk tekinthetők meg. Ennek hiánya esetén az adott terméket gyártó cég honlapján talál bővebb információt.


3. A vételár és a szállítás költségei, a fizetési és szállítási feltételek, szállítási határidők:

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A megrendelt áru ellenértékét vagy átutalással, vagy az irodánkban készpénzzel lehet kiegyenlíteni, a megrendeléskor általunk visszaigazoltaknak megfelelően.
Cégünk az OTP Bankkal együttműködve áruvásárlási hitelt is nyújt Önöknek. Ennek részleteiről itt olvashat.
Az áru átvételére Irodánkban kerül sor (1133 Budapest, Vág u. 13.), vidékre futárszolgálattal, vagy a Magyar Postán keresztül tudjuk a megrendelt árut eljuttatni, melynek költségei a megrendelőt terhelik. Budapest területén házhozszállítást is vállalunk, ennek részleteiről érdeklődjön kereskedő kollégáinknál.

A megrendeléseket kétféle szállítási határidővel tudjuk teljesíteni. Amennyiben a megrendelt termék elérhető Magyarországon belül, úgy maximum 3-4 munkanap, ha a terméket külföldről kell beszereznünk, úgy a szállítás várható ideje 3-4 hét. Erről minden esetben (a lehetőségeink szerint) pontosan tájékoztatjuk Megrendelőinket a megrendelések visszaigazolásakor.


4. Az ajánlati kötöttség idejéről:

Honlapunkon keresztül megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk!

 

 

5. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:

- szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

- olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;

- olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

- hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.


6. Helyszíni garancia-vállalás (csak szerződéses partnereknek!):

Minden általunk szállított, összeállított számítástechnikai és egyéb irodatechnikai eszközre helyszíni garanciát vállalunk állandó, szerződéses partnereink felé. Vagyis, ha Önöknél bármilyen meghibásodás vagy üzemzavar lép fel, abban az esetben kollégáink a helyszínre sietnek és megoldják azt. Hosszabb időtartamú javítások esetén cserealkatrészt biztosítunk, legyen az számítógép, monitor vagy nyomtató. Azt sajnos garantálni nem tudjuk, hogy pontosan ugyanolyan típusú cserealkatrészt biztosítunk, de biztos, hogy irodájukban a munka zavartalanul folyhat tovább.


7. Szavatosság:

A tőlünk vásárolt termékekért bizonyos esetekben azok gyártója vállalja a garanciát, végzi a garanciális szervizelést, ettől nem áll módunkban eltérni. E termékek esetében Ön a gyártó által kiállított és általunk hitelesített garanciajegyet kap, amin a garancia ideje és a garanciális szervizek elérhetősége fel van tüntetve.

Az egyéb termékek esetében természetesen cégünk vállalja a törvény által előírt vagy a gyártók által lehetővé tett garanciális időszakot. Ezeknél a termékeknél Ön az általunk kiállított számlával vagy annak másolatával igazolhatja a vásárlás tényét. A garanciális ügyintézés érdekében kérjük hozza magával a hibás termék minden tartozékát és a termékről az Ön nevére általunk kiállított számla eredeti vagy másolati példányát. A termék eredeti csomagolásának megtartása nem kötelező, de a szállítás miatt előnyt jelenthet.

A jótállási idő (garancia) a 10.000 forintnál nagyobb értékű eszközökre számítástechnikai termékeknél 1 év, ami nagyértékű termékek esetében hosszabb, nem tartós áruk esetében pedig jóval rövidebb is lehet. Megrendeléskor érdeklődjön az Ön által kiválasztott termék jótállási idejéről.

Szoftvereknél csak az adathordozókra (CD, floppy lemez) biztosítunk cseregaranciát, amennyiben azok nem olvashatók.

Számítástechnikai eszközzel kapcsolatos minőségi kifogás a jótállás szabályai alapján, valamint a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III.1) BkM rendelet alapján intézendő. Ha a vásárló a jótállásos termék kijavítását kéri, a javítási határidő 15 nap, ha a kereskedő a javítás idejére kölcsönkészüléket ajánl fel, akkor 30 nap.


8. Az elállás joga (csak általunk vállalt garanciásnál, hibás termék esetében):

A vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A fogyasztó helyzetét könnyítő szabály, hogy az ő esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekintetni. Ha az áru nem felel meg a szerződésnek (hibás), a fogyasztót négyféle szavatossági jog illeti meg.

Első lépésben térítésmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet. A két jog közötti választásnál az arányosság elve az irányadó. Ha a kijavításhoz és a kicseréléshez való jog érvényesítése lehetetlen vagy aránytalan, illetve azok nem végezhetők el megfelelő határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a fogyasztó árleszállítást követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Kizárt a szerződéstől való elállás csekély mértékű szerződésszegés esetében.

A CENTER.HU Infromáció-Technológiai Kft. köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Ezzel kapcsolatban jó tudni, hogy a reklamációs vitákban már nem kötelező a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleményét kérni, az ennek ellenére kért szakvélemény pedig - származzon az FVF-től, KERMI-től vagy más minőségvizsgáló szervezettől - már nem kötelezi a feleket.


9. Az oldalak használata:

Cégünk az Internetes oldalain található anyagoknak kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön a szerzői jogokat maradéktalanul betartja. Az oldalainkon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni vagy egyéb kereskedelmi célzattal felhasználni. Ezen anyagok felhasználása más Internetes oldalakon tilos. Az itt található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok engedély nélküli felhasználása jogszabályokba ütközhet. Jelen feltételek bármilyen megszegése azt eredményezi, hogy Ön minden egyéb jogcselekmény nélkül már nem használhatja Internetes oldalainkat és az innen letöltött vagy kinyomtatott minden információt köteles megsemmisíteni.

Az oldalainkon szolgáltatott anyagok önmagukban, jótállás vagy garancia vállalása nélkül jutnak el Önhöz. Az anyagokért történő mindenféle felelősségvállalást elutasítunk.


10. Szoftverek használata:
Ha Ön az oldalainkról szoftvert tölt le, akkor annak használata kizárólag csak az ahhoz mellékelt felhasználási nyilatkozat elfogadása után és azzal összhangban lehetséges. Az így letöltött szoftverekért, az azokból származtatható következményekért cégünk felelősséget nem vállal.

11. Személyes adatok:

Ha Ön olyan információt közöl ezen oldalakon vagy az oldalak segítségével, amelyek segítségével Ön azonosítható, akkor Ön elfogadja, hogy cégünk azokat az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően őrizze és felhasználja. Az adatvédelmi nyilatkozatunkat megtalálja az Adatkezelés menüpont alatt.


12. Más Internetes oldalakhoz való kapcsolódás:

Jelen oldalakról más Internetes oldalakra való kapcsolódási lehetőségek (linkek) kizárólag látogatóink kényelmét szolgálják. Amikor, e kapcsolatokat használja, oldalunkat elhagyja. Cégünknek nem áll módjában ezen oldalak rendszeres ellenőrzése, így azok tartalmáért, elérhetőségéért semmilyen módon nem felel. Az ott található anyagokért, információkért vagy szoftverekért, az azokból származtatható következményekért felelősséget cégünk nem vállal.


13. Fogyasztóvédelemmel és jótállással kapcsolatos szervezetek:

- Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget
- ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET
- KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.


14. Idevonatkozó törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok:

- 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
- 35/1978. (VII.6) MT rendelet a tartós fogyasztási cikkek alkatrész ellátásáról és javítószolgálatáról
- 117/1991 (IX. 10) Kormányrendelet egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről

Az Ön által vásárolt termékre, termékekre a fentieken kívül a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény (a PTK), az 1993. évi X. törvény, az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet, 119/1995. (IX. 29.) MT rendeletek előírásai vonatkoznak.IT Hírek:COMPUTERWORLD HÍREK

hole@mail.center.hu

Szűkítés: OK

Copyright © CENTER.HU Kft, 2000-2015. Minden jog fenntartva

oldaltérkép | adatkezelés |

jogi tudnivalók | új oldalak |

vásárlási feltételek | e-mail


PARTNEREINK: Computerworld.hu | GameStar.hu | PCWorld.hu | SG.hu Hírmagazin | PC Guru